Ukratko o arapskom jezikuStandardni tečajKonverzacijski tečajIndividualni tečajPoslovni tečajĐačka grupaCjenik

Učenje arapskog jezika, ovog melodičnog jezika pustinjskih naroda, je zaista putovanje u potpuno novi svijet!

Mistika arapske kulture i tradicije,  neupitno se očitava i u arapskom jeziku, mekanom, a brzom, romantičnom i temperamentnom!

Arapsko pismo, potpuno drugačije od znakova koje koriste europski jezici kao i struktura jezika koja se teško može usporediti i s jednim nama poznatim jezikom, dodatna su motivacija za hvatanje u koštac sa izazovom novoga.

Ukratko:

Arapski jezik je jedan od rijetkih živih jezika u semitskoj jezičnoj porodici, pored hebrejskog, aramejskog, asirsko-vavilskog i drugih.On je ujedno i najmlađi jezik koji je u V. stoljeću nastao na tlu jugozapadne Azije, na Arapskom poluotoku. Povijest arapskog jezika, književnog, kako ga nazivamo, da bi ga odvojili od brojnih dijalektnih varijacija, počinje u IV. stoljeću.

Obično se u njegovom razvoju razlikuju tri perioda:

 1. period drevnog jezika (do pojave islama u VII. stoljeću)
 2. period klasičnog jezika (do vremena perporoda u XVII. stoljeću) i
 3. period suvremenog jezika.

Nauka o arapskom jeziku kod Arapa je stara i veoma razvijena. U srednjem stoljeću bile su poznate dvije gramatičarske škole, u Basri i Kufi (VII.-X. stoljeća), u Iraku, koje su i pored brojnih neslaganja i sporova, dale značajan doprinos proučavanju ovog jezika.

Inače, Arapi drže do svog jezika, do njegove ljepote, uglađenosti, rječitosti i muzikalnosti. Jedna arapska poslovica kaže: «Mudrost Rimljana je u pameti, Indijaca u fantaziji, Grka u duši, a Arapa u njihovom jeziku!»

Arapski jezik je u srednjem stoljeću bio službeni jezik na mnogim dvorovima i poput latinskog jezika u Europi, bio je jezik učenih ljudi i duhovnika u Sredozemlju i Aziji.

Danas je arapski jezik jedan od službenih radnih jezika UN-a.

Arapsko govorno područje dijeli se na četiri cjeline:

 1. Zemlje arapskog Magreba (Maroko, Alžir, Mauritanija, Libija, Tunis)
 2. Egipat
 3. Zemlje Šama ( Palestina, Jordan, Sirija, Libanon)
 4. Zemlje arapskog zaljeva (Kraljevina Saudijska Arabija, Bahrejn, Katar, Oman, Jemen)

Arapsko pismo je staro i piše se sa desne na lijevu stranu. Arapski jezik ima 28 suglasnika i tri samoglasnika (e,i,u), ali postoji težnja da se iz samoglanika «e», koji je dvostrukog izgovora, izdvoje posebno «a» i posebno «e». Svaki harf (slovo) ima svoj pisan znak u više varijanti (do četiri), ovisno stoji li slovo samostalno, na početku riječu, u sredini riječi ili na kraju riječi.

Arapsko pismo ne poznaje veliko i malo slovo, niti ima razlike između pisanih i štampanih slova.

U Europi se zanimanje za ovaj jezik probudio još u srednjem stoljeću, ali se arabistika, kao znanstvena disciplina u okviru orjentalistike, utemeljuje preko nizozemske škole semitologa u XVII. i XVIII. stoljeću.

Kod nas prvi dodir s arapskim jezikom vjerojatno počinje još u VII. stoljeću (preko Bizanta), a svakako preko islama, jer je tekst muslimanske svete knjige Kur'ana na arapskom jeziku, a i čiji se vjerski obredi obavljaju na arapskom jeziku. Brojne arapske riječi ušle su u naš jezik, uglavnom preko Turaka, kao na primjer: kadar, mušterija, miraz, makaze, megdan i slično, a neke arapske riječi su prodrle čak i u europske jezike, kao na primjer: algebra, alkohol, azimut, kava, karat, kalij, cifra i slično.

Arapske zemlje formiraju Ligu arapskih zemalja čije je sjedište u Kairu i broje 23 zemlje članice.

Izvor: Rade Božović

Opći (standardni) tečaj temelj je usvajanja znanja i vještina svakog stranog jezika, pa tako i arapskog jezika.

Dinamika nastave u Arapskom centru

2 x 2 školska sata tjedno (ponedjeljak-petak)
1 x 3 školska sata tjedno (petak)
1 x 3 školska sata tjedno (subota)

* školski sat traje 45 minuta

Ponuđeni termini za opći (standardni) tečaj

Svakim radnim danom:

od 17:00 do 18:30 sati 2 x tjedno
od 18:30 do 20:00 sati 2 x tjedno
od 20:00 do 21:30 sati 2 x tjedno
od 17:20 do 19:30 sati 1 x tjedno (petak)
od 19:30 do 21:45 sati 1 x tjedno (petak)
od 10:00 do 12:30 sati 1 x tjedno (subotnja nastava)

 Termini nastave dogovaraju se na prvom uvodnom satu.

Broj polaznika

 • 6 – minimalan broj polaznika u grupi*
 • 12 – maksimalni broj polaznika u grupi

* U slučaju upisa manjeg  broja polaznika od minimalnog Arapski centar ponudit će tečaj s korigiranom cijenom i/ili korigiranim brojem sati s ciljem održavanja tečaja, a koji će osigurati usvajanje svih jezičnih znanja, vještina i sposobnosti predviđenih za određeni jezični stupanj.

Konverzacija je najvažnija jezična vještina, jer nam omogućava da u direktnoj komunikaciji izmijenimo informacije sa sugovornikom.

Ovladavanje konverzacijskim vještinama znači uspješno prevladavanje inhibicija i rješavanje straha od komunikacije.

Cilj je omogućiti polaznicima da uspješno ovladaju konverzacijskim sposobnostima, čak i na nižim jezičnim stupnjevima. S time u vidu razvili smo program konverzacijskih tečajeva koji ne zahtijeva kompletno znanje gramatike, već Vam omogućava da s postojećim predznanjem ili paralelno uz standardni tečaj, imate priliku usavršiti svoje konverzacijske vještine.

Konverzacijski tečajevi namijenjeni su:

 • osobama koje žele vježbati samo konverzaciju
 • onima koji ne žele zapustiti naučeni jezik
 • onima koji žele osvježiti znanje jezika kojeg su nekada učili

NAPOMENA: Konverzacijski tečaj mogu pohađati polaznici koji su završili najmanje tri standardna tečaja ili koji znaju arapsku abecedu te osnovnu gramatiku i posjeduju određeni vokabular riječi.

Dinamika nastave konverzacijskog tečaja

5 x 2 nastavna sata (od ponedjeljka do petka) LJETNI SEMESTAR

 

Broj polaznika

 • 6 – minimalni broj polaznika u grupi*
 • 12 – maksimalni broj polaznika u grupi

* U slučaju upisa manjeg  broja polaznika od minimalnog Arapski centar ponudit će tečaj s korigiranom cijenom i/ili korigiranim brojem sati s ciljem održavanja tečaja koji će osigurati usvajanje svih jezičnih znanja, vještina i sposobnosti predviđenih za određeni jezični stupanj.

Individualni tečaj odličan je izbor ako u kratkom vremenu trebate naučiti i savladati vještine samostalne komunikacije na arapskom jeziku.

Na individualnom tečaju potpunu pažnju profesor usmjerava na Vaš profil i potrebe te se vrlo brzo razvija dijalog na arapskom jeziku.

Profesor postaje Vaš jezični savjetnik, kreira za Vas program i sa svojim iskustvom prenosi znanje u puno bržem roku nego na općem tečaju, no ovaj tečaj zahtijeva potpunu predanost samog polaznika.

A to proizlazi iz same dinamika učenja arapskog jezika jer je puno brža nego inače.

Dinamika individualnog tečaja

U dogovoru s Arapskim centrom, a po Vašim mogućnostima i potrebama.

Izbor dana u tjednu te vremena održavanja nastave.

Individualni tečaj može biti u vidu općeg tečaja, konverzacijskog tečaja ili business tečaja.

Iskoristite poslovne prilike, predstavite Vašu tvrtku na arapskom jeziku!

Ono što izdvaja Arapski centar od ostalih je kvaliteta i profesionalnost usluge. Arapski centar razumije probleme poslovnih ljudi i izlazimo u susret svim Vašim potrebama.

U Arapskom centru prepoznati ćete profesionalno i stručno obavljen posao partnera koji nam uz poduku jezika pruža i maksimalnu fleksibilnost, toliko potrebnu tvrtkama poput naše koje posluju u ekstremno dinamičnom okruženju!

Kao tvrtka koja posluje na više kontinenata, redovito smo suočeni s izazovima koje stvaraju kulturalne i jezične razlike. Arapski centar sa svojim znanjem i profesionalnošću dokazao se kao vrijedan partner u svladavanju te prepreke i ostvarivanju dugoročne tržišne prednosti.

Tečajevi za tvrtke

Arapski centar organizira grupni i individualni tečaj arapskog jezika za poduzeća.

Tečaj je moguće organizirati na Vašoj poslovnoj lokaciji ili u prostorijama škole.

Sadržajem, dinamikom i tempom moguće ih je prilagoditi konkretnim potrebama Vašeg poslovanja. Također, u ponudi za tvrtke organiziramo i standardne tečajeve općeg ili poslovnog jezika te konverzacijske tečajeve.

Ukoliko ste zainteresirani za organizaciju tečaja za Vaše djelatnike, zatražite ponudu u našem centru te iskoristite mogućnost oglednog sata i besplatnog testiranja Vaših djelatnika.

Za djelatnike koje ne biste mogli uključiti u grupe na Vašoj lokaciji, nudimo mogućnost pohađanja tečaja u Arapskom centru.

Arapski centar nudi posebno osmišljene i prilagođene tečajeve arapskog jezika samo za zaposlenike Vaše tvrtke koji se održavaju u Vašim prostorijama. Tako se program tečajeva prilagođava potrebama određene djelatnosti i mogućnostima zaposlenika. Ujedno, tako se ne gubi ni slobodno ni radno vrijeme za prijevoz do škole.

Profil i djelatnost Vaše tvrtke je najvažnija stvar u planiranju nastave.

Nakon pripremnih konzultacija napraviti ćemo tečaj koji će Vaše zaposlenike naučiti upravo onome što treba Vašoj tvrtki.

Sastavni dio svakog tečaja su i jezične vježbe na kojima će se učiti poseban rječnik iz područja djelatnosti Vaše tvrtke.

Osim ovako prilagođenih tečajeva možete izabrati i bilo koji tečaj koji se izvodi u našoj školi.

Dinamika nastave

U dogovoru sa Arapskim centrom, a po Vašim mogućnostima i potrebama.

 

Broj nastavnih sati ovisi o broju polaznika u grupi, programu i Vašim potrebama. Što je veća grupa to je potrebno više sati za savladavanje programa.

Tijekom tečaja dobivate: 
- mjesečna izvješća o pohađanju nastave,
- izmjene programa po potrebi,
- završni ispit,
- anonimne upitnike o zadovoljstvu polaznika nastavnikom i tečajem,
- nadzor nastave od strane metodologa.
Nakon tečaja dobivate:
- završno izvješće o realizaciji programa,
- izvješća o svakom polazniku – njihov razvoj, komentari o završnom ispitu i mišljenje nastavnika,
- diplome za svakog polaznika,
- ponudu za nastavak tečaja.

Kad Vaša kompanija odluči investirati u nadogradnju jezičnih vještina svojih zaposlenika, potreban vam je partner s odgovarajućim iskustvom.

Usredotočite obuku upravo na one vještine zaposlenika koje su relevantne za Vašu kompaniju. Arapski centar ima širok raspon mogućnosti programa i rasporeda, a poduku možemo izvesti na lokaciji koja je Vašoj kompaniji i zaposlenicima najpogodnija.

Jedna arapska poslovica kaže:

العلم في الصغار كاالنقش في الحجر

“Nauka, učenje u mladosti je kao
uklesavanje u kamen!”

Dačke grupe namjenjene su uzrastima od 7 do 13 godina (osnovnoškolci).

Dinamika nastave

1×2 školska sata tjedno (subotom)

Termin nastave

Vrijeme održavanja nastave u dogovoru sa roditeljima i obavezama djece.

Cijena općeg (standardnog) tečaja

Cijena 1.990,00 kuna
Broj tjedana nastave 16 tjedana
Broj nastavnih sati 70 školskih sati
Broj rata do 5 rata

Cijena konverzacijskog tečaja

Cijena 1.990,00 kuna
Broj tjedana nastave 16 tjedna
Broj nastavnih sati 70 školskih sati
Broj rata do 5 rata

Cijena individualnog tečaja

Cijena 1 školskog sata u Arapskom centru 140,00 kuna
Cijena 1 školskog sata izvan Arapskog centra 210,00 kuna

Cijena tečaja za tvrtke (poslovni)

 Opći ili poslovni arapski jezik I.
Broj polaznika 1 osoba
Cijena 1 sat (60 minuta)
190,00 kuna
Opći ili poslovni arapski jezik II.
Broj polaznika 2 do 6 osoba
Cijena 1 sat (60 minuta)
210,00 kuna

Cijena tečaja đačke grupe

Opći tečaj arapskog jezika
Broj tjedana nastave 16 tjedana
Broj sati nastave 34 školska sata
Cijena 1.600,00 kuna
Broj rata do 3 rate
Konverzacijski tečaj arapskog jezika
Broj tjedana nastave 16 tjedana
Broj sati nastave 60 školska sata
Cijena 1.990,00 kuna
Broj rata do 3 rate
Individualni tečaj arapskog jezika
Broj tjedana nastave po dogovoru
Broj sati nastave po dogovoru
Cijena 140,00 kuna / školski sat
Broj rata po dogovoru

Cijena tečaja uključuje:

 • udžbenik
 • dva (2) ispitna roka u unaprijed dogovorenim terminima
 • diplomu po završetku tečaja
 • mogućnost dodatnog savjetovanja sa profesorom