Usmeno prevođenjePismeni prijevodiCjenik uslugaNarudžbenica

Usmeno prevođenje uključuje nekoliko načina prevođenja koji se bitno razlikuju od pismenog prevođenja po vrsti i načinu:

Simultano prevođenje

Prenošenje izgovorenih informacija s polaznoga jezika na ciljni jezik u usmenome obliku; prijevodi međunarodnih konferencija, simpozija, sajmova, seminara, konferencija za novinare, sastanaka itd. uz uporabu tehničkoga sustava za simultano prevođenje.

Konsekutivno prevođenje

Konsekutivni tumač prevodi određeni sadržaj govora nakon završetka govora ili za vrijeme veće pauze u govoru, prenošenje izgovorenih informacija s polaznoga jezika na ciljni jezik u usmenome obliku; prijevodi poslovnih sastanaka, pregovora, prijevodi u sudskim i pravnim postupcima, prijevodi konferencija za novinare itd.

Napomena: Za simultano ili konsekutivno prevođenje poželjno je dostaviti okvir razgovora ili tekst predavanja na uvid, minimalno 7 dana prije sastanka / predavanja.

Pismeni prijevod uključuje sve pismene dokumente koji su predani na prijevod. Sa hrvatskog jezika na arapski jezik, s arapskog jezika na hrvatski jezik, s engleskog jezika na arapski jezik te sa hrvatskog jezika na turski jezik i s turskoga jezika na hrvatski jezik.

Prijevod gospodarskih tekstova

Takvi tekstovi podrazumijevaju tekstove za turizam, poslovne izvještaje, financijske izvještaje, različite ugovore, poslovne planove, različite analize, revizorska izvješća, investicijske planove, marketinške planove itd.

Stručni prijevodi tehničkih tekstova

Tehnički priručnici i prijevodi, tehnički izvještaji, istraživanja, ispitivanja, idejna rješenja, različite vrste dozvola.

Prijevod društveno-humanističkih tekstova

Takvi prijevodi su: znanstveni radovi, sociološka istraživanja, medijski tekstovi, novinski članci, intervjui, anketirana istraživanja, pravni dokumenti, sudski iskazi, ugovori različitih vrsta, itd.

Prijevod za obrazovanje

Budući da pružamo vrlo jake lingvističke vještine za arapski i turski jezik, možemo izvršiti znanstvene prijevode s hrvatskog na arapski jezik i obrnuto te s hrvatskog jezika na turski jezik i obrnuto, odnosno radove i objave iz sljedećih stručnih branši: elektrotehnike, strojarstva, građevinarstva, medicine, veterinarstva, filozofije, prava, financija, ekonomije, brodogradnje itd.

Ovjereni prijevodi osobnih dokumenata

Iz određenih razloga pojedincu će biti potreban ovjereni prijevod nekog dokumenta s arapskog govornog područja na hrvatski jezik i prijevod osobnog dokumenta s hrvatskog na arapski jezik. Takvi dokumenti su redovito: rodni listovi, vjenčani listovi, svjedodžbe uvjerenja, prijepisi ocjena, izvadaka i sl.

Prijevod audio i video zapisa

Nudimo prevođenje audio i video zapisa različitih sadržaja.

Prijevodi web stranica

Prevodimo web stranice na arapski jezik i turski jezik koje pokrivaju sva područja, od proizvoda i usluga do turizma, informativnih stranica i slično.

Općenito prevodimo: ugovore, turističke tekstove, web stranice, kataloge, brošure, medicinsku dokumentaciju, dokumente iz područja financija i bankarstva, ekonomije, osiguranja, prava, marketinga i oglašavanja, znanosti i tehnologije, obrazovanja, gastronomije, građevinarstva, kemije, elektrotehnike, strojarstva i ostalo.

Pismeni prijevodi - ARAPSKI JEZIK

Pismeni prijevod (bez ovjere sudskog tumača)
S arapskog na hrvatski (po kartici) 250,00 kuna
S hrvatskog na arapski (po kartici) 250,00 kuna
Pismeni prijevod (sa ovjerom sudskog tumača)
S arapskog na hrvatski (po kartici) 320,00 kuna
S hrvatskog na arapski (po kartici) 320,00 kuna

Pismeni prijevodi - TURSKI JEZIK

Pismeni prijevod (bez ovjere sudskog tumača)
S turskog na hrvatski (po kartici) 250,00 kuna
S hrvatskog na turski (po kartici) 250,00 kuna
Pismeni prijevod (sa ovjerom sudskog tumača)
S turskog na hrvatski (po kartici) 320,00 kuna
S hrvatskog na turski (po kartici) 320,00 kuna
Usmeni prijevodi
Konsekutivno i simultano prevođenje (po satu)  450,00 kuna

Mogućnost dogovora za prevođenje poslovnih sastanaka, prezentacija konferencija i slično (tuzemstvo i inozemstvo).

Hitni prijevod
do 7 kartica na dan ne obračunava se dodatna hitna tarifa
za prijevode u istom danu obračunava se hitna tarifa dodatno 50% na cjelokupni iznos
između 8 do 12 kartica na dan obračunava se dodatno 50% na cjelokupni iznos
za 13 kartica i više na dan obračunava se dodatno 100% na cjelokupni iznos

Pravo na popust imaju stalni poslovni partneri na osnovu Ugovora o suradnji / partnerstvu sa Arapskim centrom te naručitelji koji imaju veću količinu teksta za prijevod.

Napomene

 • 1 normirana kartica iznosi cca 30 redaka 1800 slovnih znakova sa razmacima
 • osnovna cijena za prijevode tekstova koje isporučuje Arapski centar d.o.o. uključuje i lekturu teksta, (JEZIČNA REDAKTURA) – jezična provjera izvornika i/ili prijevoda, usporedba izvornoga i ciljnoga teksta s obzirom na terminološku dosljednost, jezična pravila i stil; za tekstove namijenjene za tisak, odnosno javno objavljivanje, preporučujemo lekturu
 • svaki započeti sat konsekutivnog i simultanog prevođenja obračunava se kao puni sat

Uvjeti prevođenja

 • obračun broja kartica radi se računalom.Prevoditeljska kartica podrazumijeva 1500 slovnih znakova, bez razmaka.Ako je tekst dostavljen u digitalnom obliku, obračun broja kartica radi se na izvornom jeziku.Ako je tekst dostavljen u papirnatom obliku, obračun broja kartica radi se na jeziku na koji je tekst preveden
 • najmanja obračunska jedinica je 1 kartica
 • dan kad je tekst predan na prevođenje ne računa se u normu
 • prijevode isporučujemo po dogovoru
 • za hitne prijevode (isporuka istog dana kad je tekst dostavljen) naplaćujemo 50% veću cijenu po kartici
 • stalnim klijentima (pravnim osobama) račun ispostavljamo nakon isporuke prijevoda
 • novi klijenti (pravne osobe) prijevod plaćaju po ponudi
 • fizičke osobe (građani) plaćaju akontaciju u iznosu minimalno 50% od ukupne cijene prijevoda
 • za veće količine teksta i stalnim klijentima odobravamo popuste
ARAPSKI CENTAR d.o.o jamči za točnost prijevoda prema važećim standardima! Za usmeno prevođenje računa se vrijeme provedeno kod naručitelja, bez obzira koliko je vremena prevoditelj stvarno prevodio. Ako se prevođenje obavlja izvan mjesta boravka prevoditelja, naručitelj mora podmiriti putni trošak te troškove smještaja i prehrane prevoditelja. ARAPSKI CENTAR d.o.o. jamči za čuvanje službene i poslovne tajne u dostavljenim izvornicima, u pisanim i usmenim prijevodima te sve ostale informacije koje su iznesene u službenoj, ali i ne službenoj komunikaciji.


Ako želite naručiti prijevod od Arapskog centra, pošaljite nam dokumente potrebne za prijevod na našu email adresu info@arapski-centar.hr., a mi ćemo Vam u najkraćem roku poslati neobvezujuću ponudu.